Vizite: Free Counter
Despre Caius Iacob

LICEUL TEHNOLOGIC
DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI
"CAIUS IACOB" ARADLICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI 'CAIUS IACOB' ARAD
Şcoala europeană 2009 Scoala europeana Şcoala europeană 2012
În anul 2009 şcoala noastră a obţinut titulatura de şcoală Europeană, acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi a devenit centru de testare acreditat pentru obţinerea permisului european de conducere a computerului ECDL.
Ca urmare a derulării, mai multor proiecte naţionale şi internaţionale, liceul nostru a primit al doilea titlu de "Şcoală Europeană",
în competiţia anului 2012. Această competiţie a fost organizată de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Acest titlu certifică implicarea şcolii noastre în promovarea valorilor europene prin derularea proiectelor naţionale şi internaţionale.

Şcoala noastră oferă:


Pregătirea elevilor în domeniul tehnic le oferă acestora posibilitatea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale în meserie.
- Absolvenţii se pot angaja în cadrul unor firme cu activitate în domeniile:
  • telecomunicaţii
  • electronică
  • automatizări
  • electric sau electromecanic

- Absolvenţii pot continua studiile la orice specializare în instituţiile de învăţământ superior.
- Elevii pot urma cursuri de pregătire lingvistică în vederea participării la proiecte europene.